چگونه دوستانمان را به صراف دعوت کنیم؟

1- ثبت نام کنید و لینک دعوت خود را با کارمزد دلخواه بسازید.

2- لینک دعوت را برای دوستان خود ارسال کنید و یا در وب سایت خود و یا شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

3- تا 30% از کارمزد هر معامله ای که کاربر دعوت شده از سوی شما انجام دهد، پاداش دریافت کنید.

دعوت از دوستان
دعوت از دوستان